Kernekompetencer

  • Solid topledererfaring med dokumenterede resultater vedr. strategiudvikling og -implementering, fusionsledelse, organisationsudvikling, økonomistyring og fondsansøgninger
  • Erfaren politisk interessevaretager og netværker
  • Stærk og troværdig kommunikator med gennemslagskraft
  • Dialogorienteret ledelsesstil og evne til at skabe følge- og medejerskab – både blandt medarbejdere og elever/studerende/de unge
  • Åben og uhøjtidelig omgangsform med høj grad af tillid og delegering
  • Betydelig bestyrelseserfaring i store uddannelsesinstitutioner og -organisationer på både formands- og medlemsniveau og omfattende erfaring med bestyrelsesbetjening i politisk ledede organisationer
  • Stort og alsidigt netværk blandt topledere i hele uddannelsessektoren: Interesseorganisationer, politikere, offentlig og semi-offentlig ledelse, embedsværk og fondsverden
  • Stærke relationskompetencer og næse for at opsøge strategiske alliancer – også utraditionelle

2023-                             

Selvstændig konsulent hos Vedersoe.co og fast tilknyttet Mobilize Strategy Consulting. Oplægsholder, debattør og forfatter in spe

2010 – 2023                          

Rektor ved Gefion Gymnasium, København – en fusion af to gamle københavnergymnasier Metropolitanskolen og Østre Borgerdyd Gymnasium.

2000 – 2010                         

Rektor ved Alssundgymnasiet Sønderborg

1992 – 1995                          

Adjunkt i dansk og italiensk ved Ranum HF og Vesthimmerlands HF og VUC

1995 – 2000                          

Adjunkt og fra 1997 Pædagogisk inspektor ved Holstebro Gymnasium og HF

2023-2024

Udpeget til formand for Ekspertgruppen om ChatGPT og eksamen af undervisningsminister Mattias Tesfaye

2023 –

Formand for referencegruppen for Engineer the Future – en teknologisk alliance af bl.a. virksomheder og uddannelsesinstitutioner, hvis mission er at løfte den teknologiske dannelse hos børn og unge

2022-

Medlem af repræsentantskabet for Krogerup Højskole

2022-

Medlem af bestyrelsen for Fondet for Dansk-Norsk samarbejde

2020 – 2021

Medlem af bestyrelsen for folk – mødested for demokrati og dannelse

2017 – 2021

Formand for Danske Gymnasier

2018 –                     

Medlem af bestyrelsen på Københavns Universitet, fra 2019 medlem af indstillingsudvalget for nye bestyrelsesmedlemmer og fra 2020 næstformand

2018 – 2022             

Medlem af bestyrelsen ved Tycho Brahe Planetarium og Urania Fonden

 

2015 – 2021                

Medlem af bestyrelsen for Danske Gymnasier

2013 – 2018                     

Bestyrelsesmedlem i Tænketanken DEA, der arbejder med analyser af uddannelse, forskning og innovation for at sikre vækst og udvikling

2010 – 2015                       

Medlem af Sonningfondens bestyrelse (KU) udpeget af forskningsminister Charlotte Sahl Madsen

2010                              

Medstifter af foreningen Forum 100 % – ungdomsuddannelser til alle

2007 – 2015

Medlem af og fra 2011 næstformand i Syddansk Universitets bestyrelse

2005 – 2011

Medlem af og fra 2007 næstformand i Gymnasieskolernes Rektorforening (nu: Danske Gymnasier).

2007 – 2008

Udpeget til medlem af det af undervisningsministeren, kulturministeren og forskningsministeren nedsatte Rådet for Internationalisering af uddannelserne som repræsentant for gymnasierne

2006 – 2008

Medlem af Skolerådet, udpeget af Rådet for de gymnasiale uddannelser mhp. at repræsentere gymnasieområdet.  Skolerådet var rådgivende for ministeren på grundskoleområdet

2005 – 2008 

Udpeget til medlem af det af Undervisningsministeren nedsatte Rådet for de gymnasiale uddannelser og medlem af forretningsudvalget.