Strategisk uddannelsesledelse

En strategi, der lever i alle led i organisationen og kan mærkes helt ud i klasselokalet, er afgørende for succes i uddannelsesledelse. Strategi kræver afklarede ambitioner og indsigt hos bestyrelsen, involvering af medarbejderne og eleverne/de studerende – og vilje og kapacitet til at omsætte ambitioner til konkrete initiativer og mod til at fravælge andre hos ledelsen.

Vedersoe.co kan hjælpe med strategiprocesser, der:

 • stiller spørgsmål til ambitionerne,
 • tager højde for omverdensrelationerne og konteksten,
 • sikrer den gode medarbejderinvolvering og medejerskabet,
 • klæder ledelsen på til at skabe sammenhæng fra ambitioner til konkret virkelighed.

Rådgivning og sparring om eksterne relationer og public affairs kan også indgå heri.

Vedersoe.co udvikler i øhjeblikket sammen med partnere i Mobilize og undervisere fra CBS en ny type uddannelse for rektorer og direktører på ungdomsuddannelserne. Henvend dig gerne, hvis du vil høre mere.

Uddannelsen har fokus på:

 • Kendskab til nyeste forskningsinformerede viden om strategisk ledelse og faglig ledelse
 • Kompetencer til strategisk ledelse i både teori og praksis
 • Læring der involverer og engagerer din egen organisation og dens omverden
 • Et styrket netværk med andre rektorer og chefer
  Udvikling af dit personlige lederskab det sted du er i din udvikling som leder
 • Ny erfaringsbaseret viden om ledelse af ungdomsuddannelse
 • Værktøjer til arbejdet med konkrete udfordringer i egen organisation